Reklamní banner

Podpořte, prosím, náš server kliknutím na banner našich sponzorů nebo partnerů. Děkujeme.

Dnes je 8. 12. 2021
Svátek má:
každý dobrý pivař!

Pivobraní v Náchodě

Pivofest v Turnově
Chmelařský institut Žatec

[Zpět na přehled příspěvků]

Detail příspěvku:

 Autor:CHI
 Datum:23. 6. 2001 22:21:00
 Nadpis:Aktuální doporučení k poškození krupobitím a ochraně chmele
 Text:Aktuální doporučení k poškození krupobitím a ochraně chmele
Ing. J. Kopecký, CSc., Ing. J. Vostřel, CSc., Chmelařský institut s.r.o., Žatec

V prvé dekádě června došlo na řadě chmelnic především v povodí řeky Ohře k výraznému poškození chmelnic krupobitím. V různých lokalitách byla intenzita poškození porostu rozdílná. Na některých chmelnicích byly uraženy pouze vrcholy rév a částečně poškozeny révové listy. V určitých lokalitách však došlo k silnému poškození porostu tak, že prakticky zůstaly pouze révy, u kterých byly poraněny i pletiva. Ve stručnosti uvádíme opatření, která by se na poškozených chmelnicích krupobitím měla v další fázi vegetace uplatnit.
- jsou-li vrcholy rév uraženy krupobitím a je zachována alespoň z části listová plocha musíme zavést postranní rostoucí odnože. Odřízneme poškozenou část těsně nad nepoškozenými výhony, zavedeme nejbližší postranní odnož, která nahradí uražený vegetační vrchol a ulomíme druhou odnož pod první.
- provedeme přihnojení rychle působícím dusíkatým hnojivem v dávce 1,5 – 2 q.
- k zabránění narůstání meziřadí plevelem a v důsledku prosvětlení porostu k přílišnému vysychání půdy provést výsev zeleného hnojení.
- u poraněných pletiv v oděrkách může ve větší míře docházet k usazování choroboplodných zárodků různých hub. Je proto nutné věnovat porostům zvýšenou pozornost a podle potřeby provádět ochranné postřiky přípravky uvedenými v metodice ochrany chmele. Obdobně je nutné postupovat i při výskytu živočišných škůdců.
- pro podporu růstu zelené hmoty kombinovat ochranné postřiky se stimulátory růstu Atonik nebo Synergin.
Hlavní zásadou veškerých opatření je vytvořit pro poškozené porosty podmínky pro růst maximální zelené hmoty, což umožní snížit vliv na růst a vývoj v příštím roce. V případě silně poškozených porostů doporučujeme z důvodů dostatečného transportu asimilátů do podzemních částí chmelových rostlin provést případnou sklizeň a dekapitaci rév provést v co nejpozdějším období.
V ochraně chmele proti škodlivým činitelům doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost ochraně chmele proti padlí chmelovému, které bylo zjištěno na četných lokalitách v naší laboratoři, i přesto že příznaky patrné pouhým okem (bílá mycelia patogena na listech) se zatím neprojevily. Konkrétní použití fungicidů vychází z metodiky ochrany chmele pro rok 2001 a bylo rovněž zmíněno v dopise, který jsme zaslali 30.5. 2001. Pokud jste ještě ošetření neprovedli, je nutné jej neprodleně vykonat.
Současný stav povětrnostních podmínek je rovněž příznivý pro šíření perenospory chmelové, kde bude třeba co nejdříve provést ošetření systemicky působícím fungicidem Ridomil Plus 48 WP, které je vhodné po týdnu zopakovat. Ošetření je nutné provést v době, kdy chmel ještě roste, aby byla účinná látka v rostlině dostatečně rozvedena.
V případě mšice chmelové bylo doporučeno přistupovat k ošetření individuálně, dle skutečného výskytu. V případě středního a silnějšího výskytu byl doporučen přípravek Karate 2,5 WG, případně Marshal 25 EC dle pokynů, které byly zmíněny ve výše citovaném dopise, kde jsou rovněž uvedeny další pokyny týkající se použití Confidoru 70WG či Chessu 25 WP.
Rovněž u svilušky chmelové je třeba diferencovat dle výskytu škůdce. Počasí panující v současné době je sice vhodnější pro šíření houbových chorob než svilušky, nicméně, tam kde se sviluška vyskytuje, je třeba ošetření vykonat. V současné době je vhodné použít z hlediska mechanismu působení a reziduí již přípravky Oruts 5 SC či Vertimec 1,8 EC, nebyl – li dosud použit Nissorun 10WP. Přípravek Omite 30 W je vhodné si ponechat až na použití ve druhé polovině vegetace, což je od počátku třetí červencové dekády.

Případné dotazy k technologii a ochraně porostů poškozených krupobitím Vám poskytnou pracovníci Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci.

V Žatci 22. 6. 2001

Ostatní reakce:

>> CHI:  Aktuální doporučení k poškození krupobitím a ochraně chmele 


Vkládání příspěvků bylo dočasně pozastaveno.

Doporučujeme: Spojovací materiál. Nabízí široký výběr matice, šroubky, hmoždinky, vruty a další spojovací materiál


 

 

Copyright © 1998 - 2021 Drahomír Míša, designed by Mikebike, code by Kulpa, Otry

Doporučujeme:

    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and url = ''' at line 1
  • WINE.CZ - vinařský a vinohradnický server - moravské víno - aktuality, diskuse, akce
  • CATFISH.CZ - catfish, sumci, čeledi, potrava, nemoci, fotky, forum