Pivobraní v Náchodě

Pivofest v Turnově
Chmelařský institut Žatec

[Zpět na přehled příspěvků]

Detail příspěvku:

 Autor:uBApM9ow
 Datum:10. 10. 2013 07:22:35
 Nadpis:e5TqendYP
 Text:KdyĹž jsem psala o zpěvu Ĺže1by, neměla jsem ve skutečnosti na mysli Ĺže1dnou konkre9tned be1seň, jako "Nočned rybed zpěv" Morgensterna, ale poloĹžila jsem Jakubovi ote1zku, jak by si poradil s překladem ntuxiseejedcedho jazyka. Řeknete, co je to za blbost, kdyĹž jazyk ntuxiseeje, jak se z něj mĹŻĹže překle1dat. Neexistujedced jazyk je podle teoretikĹŻ překladu a lingvistĹŻ jazyk poezie nebo literatury vĹŻbec, kterfd nened pouĹžedvanfd v běžne9 komunikaci. Je to specifickfd jazyk, če1stečně vymyĹĄlenfd nebo odvozenfd z předrodnedho jazyka. Jazyk je zcela vymyĹĄlenfd be1snedkem s cedlem napodobit zvuky ree1lne9ho děned a tak vytvořit jakfdsi zvukovfd obraz - zvukomalbu, ktere1 vyvole1ve1 v mysli čtene1ře představu krajiny nebo prostředed. Ne1zornfd předklad tohoto postupu je be1seň Karavana Hugo Balla. (Odkaz me1te nahoře.) Frkaned, rĹže1ned velbloudĹŻ, pokřikove1ned ArabĹŻ, sviĹĄtěned větru, tyto sluchove9 dojmy majed vytvořit obraz bezprostředně zvuky, aniĹž by při tom pome1hal jazyk, slovo. Jinfdm předpadem ntuxiseejedcedho jazyka je zase zjednoduĹĄove1ned předrodnedho jazyka eliminaced vĹĄeho, co je podle be1snedka, zbytečne9, zpomaluje rytmus. Předkladem mĹŻĹže bfdt palindrom futuristy Chlebnikova (uvedenfd nahoře), kde byly eliminove1ny vĹĄechny předpony, předpony, koncovky, ze slov zĹŻstaly jen kořeny. ItalĹĄted futuristi hle1sali zase nutnost odstranit z be1snicke9 mluvy slovesa, předdavne1 jme9na, předslovce, spojky, předloĹžky, aby tak byl zachycen rutmus a spěch nove9ho Ĺživota. Futuristi z Nove9ho Lefu přiĹĄli dokonce s ne1padem eliminovat i z běžne9 komunikačned řeči, zbytečne9 otřele9 bane1lned fre1ze a nahradit je cedulkami s čedslem, ktere9 by si hovoředced vze1jemně jen ukazovali a tak uĹĄetřili čas.DalĹĄed předklad ntuxiseejedcedho jazyka je převedened do lidske9ho jazyka zvukĹŻ, vyde1vanfdch zvedřaty. Nevedm, nakolik je ve1m zne1mo, Ĺže kaĹždfd jazyk převe1ded tyto zvuky po sve9m, tak aby odpoveddaly jeho zvukove9mu foneticke9mu syste9mu. Tak na př. Ĺže1ba v čeĹĄtině děle1 kva - kva, v italĹĄtině cra - cra nebo cre - cre, ve ĹĄpanělĹĄtině crua - crua, v japonĹĄtině kero - kero. Jak kve1ke1 Ĺže1ba v čednĹĄtině, ktere1 neme1 hle1sku "r", nevedm. Řeknete znova, Ĺže1dnfd proble9m, hlas Ĺže1by se přepedĹĄe podle česke9ho fazu, a je to. JenĹže autor mĹŻĹže opakovat v pravidelne9m nebo nepravidelne9m odstupu skupinu hle1sek Ĺžabedho hlasu, aby tak vytvořil jakousi ozvěnu. A tady chci vidět, jak si poraded českfd překladatel při hlede1ned slov adekve1tnedho vfdznamu, aby ze1roveň vracela ozvěnu kva - kva. Ty dva předklady, co jsem uvedla nahoře, poche1zejed z poezie pro děti. Nadpis je uke1zka z knedĹžky ředke1nek, jak Ĺže1ba kve1ke1 italsky, ĹĄpanělsky nebo japonsky. Skladba o invazi Ĺžab pod ne1pisem je zas znělka pro cartoons v TV.

Ostatní reakce:

 roger:  The Pub praha nově otevřeno 
 :  Bez nadpisu 
 Barman The PUB PRAHA :  Bez nadpisu 
 TNzkiq1k7pb:  CsGl5wJonx 
 Abfw2IlB:  2uRoqZiu 
>> uBApM9ow:  e5TqendYP 
 9rpWcYIbHmy:  3oo056iI 


Zde můžete reagovat na příspěvek:

 Nadpis:
 Autor:       (Heslo: )
 Text:Doporučujeme: Spojovací materiál. Nabízí široký výběr matice, šroubky, hmoždinky, vruty a další spojovací materiál


 

 

Copyright Š 1998 - 2018 Drahomír Míša, designed by Mikebike, code by Kulpa, Otry

Doporučujeme:

    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and url = ''' at line 1
  • WINE.CZ - vinařský a vinohradnický server - moravské víno - aktuality, diskuse, akce
  • CATFISH.CZ - catfish, sumci, čeledi, potrava, nemoci, fotky, forum